Meniu Închide

Înainte de a face programare, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile de pe această pagină.

Primirea documentelor se va putea face în perioada 18.05.2020-30.06.2020, cu posibilitate de prelungire doar pe bază de programare on-line.

Informații de contact/adresă/programul birourilor de evidentă a persoanelor în perioada 18.05.2020-30.06.2020, cu posibilitatea prelungirii. – Apasă aici

ATENȚIE: Pentru minor programarea este valabilă numai dacă la data selectată a împlinit vârsta de 14 ani!

ATENȚIE: Cu privire la eliberarea actelor de identitate / stabilirea reşedinţei pentru persoanele netransportabile aflate în unităţi sanitare, sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, rugăm cetățenii să solicite în prealabil programări on-line, relații suplimentare la numerele de telefon – Apasă aici

ATENȚIE! Înainte de a vă programa citiți Regulament de programare online  1. Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate / stabilirea reşedinţei. – Apasă aici
 2. Formulare necesareApasă aici În cazul tipăririi formularelor descărcate, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso)
 3. Taxa aferentă eliberării actului de identitate se poate plăti on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar/ Internet Banking (se va prezenta la ghișeu chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate), fizic la Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095 sau la:
 • Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
  Adresă: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
 • Centre Impozite si Taxe Locale Sector 1
  Adresă: Calea Grivitei nr. 208 – 210, Sector 1, Bucureşti
  Adresă: Str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
 • Primărie Sector 1 București
  Adresă: Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti
 1. Nu se fac programări on-line pentru eliberarea documentelor.
 2. Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
 3. Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.
 4. Precizăm că se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate de structurile noastre – cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, vize de reședință, care expiră pe perioada stării de urgență, conform dispozițiilor art. 14 ale Capitolului II din Anexa nr. 1 a Decretului nr. 195/16.03.2020.
 5. Mai mult, informăm toți cetățenii că documentele care expiră în această perioadă pot fi preschimbate într-un termen de 90 zile de la data încetării stării de urgență, aspect reglementat în art. 12 al Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Skip to content Faceți clic pentru a asculta text-ul evidențiat!