Meniu Închide

Înainte de a face programare, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile de pe această pagină.

Începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora, conform dispoziției D.E.P.A.B.D.

ATENȚIE: Pentru minor programarea este valabilă numai dacă la data selectată a împlinit vârsta de 14 ani! 1. Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate / stabilirea reşedinţei. – Apasă aici
 2. Formulare necesareApasă aici În cazul tipăririi formularelor descărcate, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso)
 3. Taxa aferentă eliberării actului de identitate se poate plăti on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar/ Internet Banking (se va prezenta la ghișeu chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate), fizic la Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095 sau la:
 • Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
  Adresă: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
 • Centre Impozite si Taxe Locale Sector 1
  Adresă: Calea Grivitei nr. 208 – 210, Sector 1, Bucureşti
  Adresă: Str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
 • Primărie Sector 1 București
  Adresă: Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti
 1. Informații de contact/adresă/programul birourilor de evidentă a persoanelor în perioada 18.05.2020-30.04.2021, cu posibilitatea prelungirii. – Apasă aici
 2. Nu se fac programări on-line pentru eliberarea documentelor.
 3. Dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.
 4. Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
 5. Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.
 6. Precizăm că se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate de structurile noastre – cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, vize de reședință, care expiră pe perioada stării de urgență/alertă.
 7. Mai mult, informăm toți cetățenii că documentele care expiră în această perioadă pot fi preschimbate într-un termen de 90 zile de la data încetării stării de urgență/alertă.

Începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora, conform dispoziției D.E.P.A.B.D.

 

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop.

Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reține o copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Precizările enunțate mai sus, nu se aplică și cererilor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii, acestea urmând să fie soluționate în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare și în termenul stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor Sector 1.

Vă mulțumim pentru înțelegere, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Sari la conținut