Programare on-line

În perioada 23.03.2020-30.04.2020, funcționarea birourilor se va face prin rotație:

 • 23.03.2020-27.03.2020 – Birourile 2 și 4.
 • 30.03.2020-03.04.2020 – Birourile 1 și 5.
 • 06.04.2020-16.04.2020 – Birourile 2 și 4.
 • 21.04.2020-30.04.2020 – Birourile 1 și 5.
 1. Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate / stabilirea reşedinţei.
 2. La birourile de evidență a persoanelor se va asigura eliberarea actelor de identitate numai în cazurile speciale temeinic justificate (Expirare/deteriorare, pierdere, furt carte de identitate, schimbare nume, reședință).
 3. Taxa aferentă eliberării actului de identitate se plătește doar on-line pe site-ul D.G.I.T.L. Sector 1 sau la C.E.C, Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095 în perioada 12.03.2020-27.03.2020, cu posibilitatea prelungirii.
 4. Nu se fac programări on-line pentru eliberarea documentelor.
 5. Programările multiple – duble, triple, etc. – înregistrate cu aceleaşi date la intervale de timp diferite din aceeaşi zi sau în zile diferite, la acelaşi/diferit birou sunt considerate frauduloase şi vor fi anulate de către administratorul aplicaţiei.
 6. Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
 7. Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.
Call Now Button