Meniu Închide

Regulament de programare online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate, sau înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se face exclusiv pe baza programărilor online pe pagina de internet programare-evidenta-persoanelor1.ro

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.

Dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii.

Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Programările multiple înregistrate cu aceleași date la intervale de timp diferite din aceeași zi sau în zile diferite, pe același birou/ birouri diferite vor fi anulate de către administratorul aplicației.

ATENȚIE: Pentru minor programarea este valabilă numai dacă la data selectată a împlinit vârsta de 14 ani!

Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

Prin folosirea procedurii de programare online, solicitantul își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși libera circulație a acestor date.

Cererile se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în materie, instrucţiunile de lucru şi procedurile interne.

Eliberarea actelor de identitate se face la data comunicată la depunerea documentelor necesare eliberării actului de identitate.

Următoarele date sunt necesare în vederea programării online:

  • în câmpul nume şi prenume se va completa numele şi prenumele persoanei care va depune cererea în vederea eliberării unui nou act de identitate;
  • în câmpul e-mail se va completa adresa de email validă la care va primi datele programării;
  • în câmpul telefon se va înscrie un număr de telefon valid
  • se selectează motivul pentru care se solicită eliberarea actului de identitate

Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie.

Procedura de programare:

  • se selectează data la care se dorește depunerea cererii;
  • se selectează ora care se dorește prezentarea la ghișeu;
  • se completează rubricile formularului
  • se bifează pentru luarea la cunoştinţă, respectarea prevederilor Regulamentului de programare şi pentru acceptarea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  • finalizare programare – se primește pe email un mesaj cu data şi ora programării şi posibilitatea tipăririi acestui mesaj.

Programarea online va fi ștearsă automat din sistem după 5 zile lucrătoare de la data producerii efectului.

Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face la data şi ora programată.

Nu se onorează programările pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu
publicul.

Prezentul Regulament produce efecte pe durata menținerii sistemului de programare online și poate fi modificat în cazul unor schimbări organizatorice.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!